Om projektet

Vid det här laget vet vi alla den obekväma sanningen om klimatförändringar : de är här, och dess effekter är enorma. Men det gör ingen nytta i att bekymra sig om det förflutna, eller ens nuet. Det är framtiden som spelar roll. En framtid med hållbara samhällen, där vi inte gör samma misstag igen.

 

Läs mer

 

 

Hur kan vi göra detta?

Projektmål

Projektpartners

eLearning

 

 

Climate Literacy Modules

Climate Literacys moduler

Climate Literacy Curriculum

Climate Literacys Undervisningsresurser

Climate Literacy Online Platform and Mobile Applications

Climate Literacys Mobilapplikation

 

Läs mer

Forskning

 

En empirisk undersökning kommer att ligga till grund för styra det arbete som kommer att följa inom ramen för projektet. Undersökningen kommer att innefatta analys och diskussioner om det aktuella läget för online-plattformar, goda exempel, pedagogiska metoder, och behov hos målgrupperna . När forskningsfasen är klar för varje projektpartner görs en kollektiv rapport att göras tillgänglig här.

 

Läs mer

Nyheter

  • Enkätresultat

    Fyra månader in i projektet arbetar vi med att sammanställa svaren på den enkät vi skickat ut. Projektledningen samlades ...
  • CLIMATE LITERACY KICK-OFF

    Ja! Climate Literacy-projektet har äntligen börjat. Den 18-19 januari 2016 samlades alla deltagande organisationer i Mechelen (Belgien). Kick-off möten ...
  • Nyhetsbrev 3: Climate Literacy

    I vårt senaste nyhetsbrev berättade vi om vår plan med Climate Literacy; att ta fram åtta webbaserade moduler om klimatfrågan
  • 1