Για το έργο

Σήμερα γνωρίζουμε όλη την αλήθεια για την κλιματική Η βελτίωση του επιπέδου του γραμματισμού στην αλλαγή, και η αλήθεια είναι άβολη. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και οι επιπτώσεις της τεράστιες. Αλλά το να κολλάμε στο τι έγινε και στο τι γίνεται δεν έχει χρησιμότητα. Μας ενδιαφέρει το αύριο. Ένα αύριο με αειφόρες κοινωνίες οι οποίες δε θα επαναλάβουν τα ίδια λάθη.

 

Περισσότερα...

 

 

Πώς μπορούμε να επιτύχουμε;

Στόχοι του έργου

Εταίροι

Διαδικτυακή Μάθηση

 

 

Climate Literacy Modules

Ενότητες

Climate Literacy Curriculum

Εκπαιδευτικές Πηγές

Climate Literacy Online Platform and Mobile Applications

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

 

Περισσότερα...

Έρευνα

 

Μια κριτική αναφορά θα διεξαχθεί, προκειμένου να καθοδηγήσει το περιεχόμενο που θα ακολουθηθεί στα πλαίσια του έργου. Η έρευνα θα περιλαμβάνει ανάλυση και συζήτηση σχετικά με τις τρέχουσες καλές πρακτικές με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και τις ανάγκες των ομάδων-στόχων. Μόλις ολοκληρωθεί η φάση της έρευνας τη χώρα κάθε εταίρο του έργου, μια συλλογική έκθεση με πληροφορίες για τις καλύτερες πρακτικές σε όλες τις χώρες εταίρους θα είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Περισσότερα...

Νέα

  • 1