Για το έργο

Σήμερα γνωρίζουμε όλη την αλήθεια για την κλιματική Η βελτίωση του επιπέδου του γραμματισμού στην αλλαγή, και η αλήθεια είναι άβολη. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και οι επιπτώσεις της τεράστιες. Αλλά το να κολλάμε στο τι έγινε και στο τι γίνεται δεν έχει χρησιμότητα. Μας ενδιαφέρει το αύριο. Ένα αύριο με αειφόρες κοινωνίες οι οποίες δε θα επαναλάβουν τα ίδια λάθη.

 

Περισσότερα...

 

 

Πώς μπορούμε να επιτύχουμε;

Στόχοι του έργου

Εταίροι

Διαδικτυακή Μάθηση

 

 

Climate Literacy Modules

Climate Literacy Modules

Climate Literacy Curriculum

Climate Literacy Curriculum

Climate Literacy Online Platform and Mobile Applications

Climate Literacy Online Platform and Mobile Applications

 

Περισσότερα...

Έρευνα

 

A critical review will take place in order to guide the work that will follow in the framework of the project. The research will include analysis and discussions on the current state of online platforms, good practices, pedagogical approaches, and the needs of the target groups. Once the research phase is completed for each project partner’s country, a collective report with information on the stat-of-the-art in all partner countries will be made available here.

 

Περισσότερα...

Νέα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6